Werkwijze verhuur themakisten

Wanneer u een verkleedkist voor een bepaald tijdstip wilt reserveren, dan stelt Bep & co een huurovereenkomst op die in tweevoud ondertekend dient te worden. Met de ondertekening staat uw reservering vast. Reseveren kan telefonisch of per e-mail.

 

Wanneer u een verkleedkist huurt, krijgt u na overmaking van de aanbetaling van €20,- op bankrekening van Bep & co, een bestand gemaild met het draaiboek en de computerbetsanden om evntuele kleurplaten, diploma's e.d. uit te printen.

 

Op een afgesproken tijdstip kunt u de verkleedkist bij Bep & co afhalen, tenzij anders overeengekomen. U dient het bedrag verschuldigd voor de huurperiode inclusief de borg ter plekke contant af te rekenen. U kunt er ook voor kiezen het bedrag voor het afhalen van de verkleedkist over te maken op bankrekening van Bep & co.

 

Let op! Het bedrag moet op de dag van afhalen op de bankrekening van Bep & co staan.

 

U dient de verkleedkist na afloop van de verhuurperiode zelf terug te brengen bij Bep & co, tenzij anders overeengekomen. Na controle van de kist op eventuele schade en het wassen van de kleding, krijgt u de betaalde borg retour via overmaking op uw bankrekening.

 

N.B. Kleding wordt door Bep & co gewassen!

 

U kunt meer informatie over de mogelijkheden met de verkleedkisten en themakisten van Bep & co inwinnen via telefoonnummer 06-53548381 of via e-mailadres info@bepenco.com